MÁY TÍNH BÀN - PC HP 390 PENTIUM GOLD G5420/RAM 4GB/Ổ CỨNG 1TB - M01-F0303D 7XE18AA chính hãng

Máy tính bàn - PC HP 390 Pentium Gold G5420 /ram 4gb/ổ cứng 1tb - m01-f0303d 7XE18AA

Vua máy tính

Sản phẩm khác

Vua máy tính
Facebook
0